Lahemaa rahvuspark 45

Rahvusvaheline konverents "Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand"


In English

6.-8. oktoobril 2016 toimub Palmse mõisas Lahemaa rahvuspargi 45. juubeliaasta raames rahvusvaheline konverents „Kogukonnad, kultuurmaastikud ja pärand“. Pärandikaitse keskseks teemaks on viimasel aastakümnel kujunenud kogukond kui pärandi valdaja ja haldaja, identiteedi hoidja ning peamine pärandi säilitaja. Käesolev konverents käsitleb kultuuripärandi ja kultuurmaastike jätkusuutlikkust. Selle võtmeteguriks on kohalik kogukond ning jätkusuutlik majandamine. Konverentsi korraldab Keskkonnaamet koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli ja ICOMOS Eestiga. Konverentsile on kutsutud oma ala tippspetsialistid, kellel on nii teoreertilised teadmised kui praktiline kogemus pärandikaitse vallas, kohaliku kogukonna liikmed ja praktikud.

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel. Tagatud on sünkroontõlge.