Visioonikonverents „TARKUS TOIDAB - 100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust“

18. oktoober 2019 Tartus, Eesti Rahva Muuseumis. Kell 12.00-19.00

 

Emakeelse põllumajandusliku kõrghariduse 100. juubelile pühendatud VISIOONIKONVERENTS ning sellele järgnev vastuvõtt

2019. aastal möödub 200 aastat ajast, mil Liivimaa taluseaduse alusel loodi Eestis esimesed emakeelsed kihelkonnakoolid. Möödus veel 100 aastat ning emakeelse ülikooli avamisega 1919. aastal said eestlased asuda Tartus eesti keeles ülikooliharidust omandama. Arvestades põllumajanduse valdkonna eripära ja olulisust, oli üsna loomulik, et ühe teaduskonnana avati emakeelse ülikooli juures ka põllumajandusteaduskond. Sajandi jooksul omakeelse põllumajandusliku kõrghariduse ja sellega kaasneva teadustegevuse arendamine on Eesti tänase põllumajanduse efektiivsuse ja maakultuuri üks suuremaid alustalasid.

Konverentsil heidame pilgu ajalukku, toome ajakohaseid võrdlusi tänapäevaga ning arutame põllumajandusliku kõrghariduse tuleviku teemadel.

 

Rohkem infot peatselt!